Výlet do Bratislavy
Výlet do hlavného mesta bol nádherný, aj s nezabudnutežnou plavbou loďou po Dunaji. Prehliadka SNM bola poučná a vežmi pekná. Boli tam zvieratá, rastliny aj vzácne horniny. Výlet bol proste super!


Výlet do Bratislavy Výlet do Bratislavy Výlet do Bratislavy Výlet do Bratislavy
Výlet do Bratislavy Výlet do Bratislavy

spä