Chemická olympiáda


V školskom kole chemickej olympiády sa umiestnili žiaci:

1.miesto - Samuel Súlovský
2.miesto - Barbora Deviatková
3.miesto - Adrián Meliorischemicka_olympiada

spä