Rodičovský reprezentačný ples
Fašiangové obdobie bolo v tomto roku veľmi dlhé. O to väčšia bola možnosť podľa dávnej tradície zabaviť a veseliť sa. Vhodnou formou a príjemným prostredím na zábavu sú plesy. Náš ples vstúpil už do svojho 12.ročníka a pripísal si aj svoje naj - najpočetnejší v histórii. Podľa záberov z neho vidieť spokojnosť na tvárach tých, ktorí ho navštívili a prišli zabudnúť pri tanci na každodenné starosti.


Rodičovský reprezentačný ples Rodičovský reprezentačný ples Rodičovský reprezentačný ples Rodičovský reprezentačný ples
Rodičovský reprezentačný ples Rodičovský reprezentačný ples Rodičovský reprezentačný ples Rodičovský reprezentačný ples
Rodičovský reprezentačný ples Rodičovský reprezentačný ples Rodičovský reprezentačný ples Rodičovský reprezentačný ples
Rodičovský reprezentačný ples Rodičovský reprezentačný ples Rodičovský reprezentačný ples Rodičovský reprezentačný ples

späť vpred