Sadenie líp
Pre zachovanie lepšieho životného prostredia sme sa rozhodli pri ukončení dochádzky na tejto ZŠ zasadiť 2 lipy (9.A – 9.B) Tieto lipy nám budú pripomínať prežité zážitky na tejto škole.Sadenie líp Sadenie líp Sadenie líp Sadenie líp

späť