Návšteva knižnice
Knihy sú ľuďom tým, čím sú vtákom krídla. Známa pravda, ktorá by mala každého človeka sprevádzať životom... Veď kniha je zdrojom vedomostí, zábavy a oddychu. Lásku i úctu ku knihe vštepujeme našim žiakom každý deň. Hoci je marec mesiacom knihy, neznamená to, že čítame len v tomto mesiaci... Práve 21.marca 2011 sme navštívili obecnú knižnicu vo Veľkých Uherciach. Pani Katarína Mašeková, jej vedúca, pútavo rozprávala o knihách i spisovateľoch. Vyjadrila túžbu, aby sa deti stali pravidelnými čitateľmi i členmi knižnice. My učiteľky veríme, že medzi našimi žiakmi vyrastajú dobrí čitatelia a kniha ich bude, i v tejto dobe elektronizácie, sprevádzať celým životom.Návšteva knižnice Návšteva knižnice Návšteva knižnice Návšteva knižnice

späť