Vyhodnotenie školského roka
Vyhodnotenie školského roka 2010/2011 prebehlo v tomto roku netradične v priestoroch telocvične. Pán riaditež Mgr.Jaroslav Koctúr, starostovia, starostky, pán farár a predsedníčka rodičovského združenia vyhodnotili a odmenili prácu žiakov za celý školský rok. Aj v tomto roku boli odmenení mnohí žiaci. Ich usilovnos a aktivita, ako aj aktivita ich učitežov, sa odzrkadlila aj na hodnotení našej školy. Škola bola vyhodnotená ako 2.najlepšia dedinská škola v kraji.Vyhodnotenie školského roka Vyhodnotenie školského roka Vyhodnotenie školského roka Vyhodnotenie školského roka
Vyhodnotenie školského roka Vyhodnotenie školského roka Vyhodnotenie školského roka Vyhodnotenie školského roka
Vyhodnotenie školského roka Vyhodnotenie školského roka Vyhodnotenie školského roka Vyhodnotenie školského roka

späż