Lyžiarsky výcvik
Aj v tomto školskom roku sa pre žiakov 7.ročníka organizoval lyžiarsky výcvik. V dňoch 8.-13-2- v Starej Myjave našli žiaci ideálne podmienky pre získavanie základov lyžovania. Všetci zvládli výcvik bez zranení a svoje umenie dokázali tým, že úspešne zdolali záverečný pretek a domov si odniesli množstvo nových zážitkov.Lyžiarsky výcvik Lyžiarsky výcvik Lyžiarsky výcvik Lyžiarsky výcvik
Lyžiarsky výcvik Lyžiarsky výcvik Lyžiarsky výcvik Lyžiarsky výcvik
Lyžiarsky výcvik Lyžiarsky výcvik Lyžiarsky výcvik Lyžiarsky výcvik
Lyžiarsky výcvik Lyžiarsky výcvik Lyžiarsky výcvik Lyžiarsky výcvik

späť vpred