Deň matiek
Druhú májovú nedeľu sme oslávili všetky naše mamky, mamičky. Mali svoj veľký deň a deti im pripravili krásny program a i takýmto spôsobom im prejavili vďačnosť za ich lásku. Ďakujeme mamičky, že Vás máme. Do programu sa zapojili viaceré triedy pod vedením p. učiteliek Mgr. M. Duchovičovej, Mgr. L. Pechovej, Mgr. D. Ďurčovej, Mgr. Z. Chňapekovej, Mgr. M. Jánošíkovej, Mgr. H. Poštrkovej, Mgr. A. Beňovej, Mgr. A. Kapsovej, Mgr. M. Kukučkovej, Mgr. E. Knajbelovej a Mgr. V. Božikovej.Deň matiek Deň matiek Deň matiek Deň matiek
Deň matiek Deň matiek Deň matiek Deň matiek
Deň matiek Deň matiek Deň matiek Deň matiek
Deň matiek Deň matiek Deň matiek Deň matiek

späť