Na bicyli bezpečne
Súčasťou nášho každodenného života je doprava. Naši žiaci prichádzajú do školy pešo - teda sú teda chodcami, na bicykli - sú cyklistami, alebo ich vozia rodičia na aute. Niekoľko žiakov dennodenne cestuje autobusom. Žiaci 1.-4.ročníka si mohli na vlastnej koži vyskúšať ako sa jazdí na bicykli i kolobežke, ako sa prechádza cez prechod i riadiť sa podľa farieb semafóru. V októbrových dňoch sa prenosné dopravné ihrisko stalo na pár hodín triedou. Praktickým činnostiam predchádzala teoretická príprava vo forme spoznávania dopravných značiek i dopravných predpisov. Žiaci už niektoré poznali, iné boli zdrojom ich nových vedomostí. Uvedomili si, že aj oni sú chodcami alebo cyklistami a preto musia vždy dodržiavať pravidlá cestnej premávky!


Na bicykli bezpečne Na bicykli bezpečne Na bicykli bezpečne Na bicykli bezpečne
Na bicykli bezpečne Na bicykli bezpečne Na bicykli bezpečne Na bicykli bezpečne
Na bicykli bezpečne Na bicykli bezpečne

späť