Šaliansky Maťko
Dňa 13.12.2011 sa uskutočnilo školské kolo v recitácii povestí Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili v 3 kategóriach.

I.kategória 2.-3.ročník
1.miesto - Soňa Brezovická, III.A
2.miesto - Petra Zubčáková, III.A
3.miesto - Timea Chochulová, II.B

II.kategória 4.-5.ročník
1.miesto - Terézia Svrčková, V.A
2.miesto - Laura Chochulová, IV.A
3.miesto - Anita Vanková, IV.A

III.kategória 6.-7.ročník
1.miesto - Patrícia Priadková, VI.A
2.miesto - Natália Harzegová, VII.A
3.miesto - Margaréta Beňová, VII.A

Žiačky, ktoré sa umiestnili na prvých miestach nás budú reprezentovať 30.1.2012 na okresnom kole v Partizánskom.Šaliansky Maťko Šaliansky Maťko Šaliansky Maťko Šaliansky Maťko Šaliansky Maťko

späť