ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V SÚŤAŽIACH V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012


Základná škola Veľké Uherce vo vyhodnotení vo vedomostných a záujmovo-umeleckých súťažiach v školskom roku 2011/2012 skončila z viac ako 200 základných škôl a osemročných gymnázií Trenčianskeho kraja na 10.mieste ako najlepšia dedinská škola (spolu so ZŠ Valentína Beniaka Chynorany).


PRETEKY JÁNA CHOCHULU V ĽAHKEJ ATLETIKE
1.ročník
Timea Súlovská
Simon Chudík
Peter Priadka

Timotej Nechala


hod kriketkou
beh na 40m
skok do diaľky
beh na 200m
hod kriketkou

2.miesto
3.miesto
3.miesto
3.miesto
3.miesto
Olympiáda Chynorany
2.ročník
Linda Vanková


beh na 40m

1.miesto
3.ročník
Michaela Zajačková

Veronika Pauková
Gabriela Duchovičová
Veronika Ludvigová


beh na 50m
beh na 400m
skok do diaľky
hod kriketkou
skok do výšky

2.miesto
2.miesto
2.miesto
2.miesto
2.miesto
4.ročník
Tomáš Greguš
štafeta dievčat


hod kriketkou
3 x 1 kolo

3.miesto
3.miesto

Žiakov pripravili Mgr.Lenka Pechová, Mgr.Zdenka Chňapeková, Mgr.Mirka Jánošíková, Mgr.Hanka Poštrková, Mgr.Angela Beňová, Mgr.Andrea Kapsová.

OKRESNÁ OLYMPIÁDA V ĽAHKEJ ATLETIKE
starší žiaci
Ľuboš Preťo

skok do výšky
skok do diaľky

1.miesto
3.miesto
Olympiáda Chynorany
staršie žiačky
Paulína Spišiaková
Katarína Hrivnáková
Barbora Králová
štafeta


skok do výšky
vrh guľou
hod kriketkou
4 x 60m

3.miesto
2.miesto
2.miesto
2.miesto
mladšie žiačky
Zuzana Belianska
Laura Balážová
štafeta
družstvo ml.žiačok


skok do výšky
skok do výšky
4 x 60m


2.miesto
3.miesto
3.miesto
2.miesto
mladší žiaci
Peter Petrík

hod kriketkou

3.miesto

Žiakov pripravili Mgr.Andrea Kapsová, Ing.Nadežda Vičanová, Mgr.Jaroslav Koctúr.

MEMORIÁL RUDOLFA JAŠÍKA V ĽAHKEJ ATLETIKE
starší žiaci
Ľuboš Preťo

skok do výšky
skok do diaľky

1.miesto
2.miesto
Memoriál Rudolfa Jašíka v ľahkej atletike
staršie žiačky
Barbora Králová
štafeta


skok do výšky
4 x 60m

1.miesto
3.miesto
mladšie žiačky
Zuzana Belianska
Laura Balážová
štafeta

skok do výšky
skok do výšky
4 x 60m

1.miesto
3.miesto
2.miesto

Žiakov pripravili Mgr.Andrea Kapsová, Ing.Nadežda Vičanová, Mgr.Jaroslav Koctúr.

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA - ARCHIMEDIÁDA - OKRESNÉ KOLO - KAT.G

Adam Beliansky
1.miesto
Fyzikálna olympiáda

Žiaka pripravil Mgr.Stanislav Horváth.

SLÁVIK SLOVENSKA - KRAJSKÉ KOLO

Paulína Hrčková
zvláštna cena poroty
Slávik Slovenska - krajské kolo

Žiačku pripravila Mgr.Darina Ďurčová.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO - KATEGÓRIA E

Peter Tóth
2.miesto
Biologická olympiáda

Žiaka pripravila RNDr.Daniela Balážková.

MINIHÁDZANÁ - OKRESNÉ KOLO

ZŠ Veľké Uherce
2.miesto
Minihádzaná

Žiakov pripravila Mgr.Andrea Kapsová.

SLÁVIK SLOVENSKA - OKRESNÉ KOLO

I.kategória
Petra Zubčáková
II.kategória
Paulína Hrčková
III.kategória
Lucia Laurincová

čestné uznanie

1.miesto

čestné uznanie
Slávik Slovenska - okresné kolo

Paulína Hrčková postupuje do krajského kola.
Žiačky pripravila Mgr.D.Ďurčová. Hudobný doprovod zabezpečila Mgr.A.Hamadová.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - POZNAJ A CHRÁŇ - OKRESNÉ KOLO - KAT.E

Peter Tóth
Gabriel Petrík
1.miesto
3.miesto
Biologická olympiáda

Žiakov pripravila RNDr.Daniela Balážková. Peter Tóth postupuje do krajského kola.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - OKRESNÉ KOLO

8.ročník
Miloš Kubica
Aneta Krištofová
1.miesto
2.miesto
Matematická olympiáda
7.ročník
Adam Beliansky
1.miesto

Žiakov pripravili Mgr.Valéria Prídalová a Mgr.Erika Staňová.

MAJSTROVSTVÁ OKRESU V MINIFUTBALE

starší žiaci
3.miesto

Žiakov pripravil Mgr.Jaroslav Koctúr.

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - OKRESNÉ KOLO

Barbora Deviatková
2.miesto
Chemická olympiáda

Žiačku pripravila Ing.Nadežda Vičanová. Žiačka postupuje do krajského kola.

ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC - OKRESNÉ KOLO

Hanka Gubová
2.miesto
Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec - okresné kolo

Žiačku pripravila Mgr.Andrea Kapsová.

PYTAGORIÁDA - OKRESNÉ KOLO

Dorota Podoláková - 5.ročník
Miloš Kubica - 8.ročník
3.miesto
2.miesto
Pytagoriáda

Žiakov pripravili Mgr.Erika Staňová a Mgr.Valéria Prídalová.

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA - OKRESNÉ KOLO - KATEGÓRIA F

Miloš Kubica
1.miesto
Fyzikálna olympiáda

Žiaka pripravil Mgr.Stanislav Horváth.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO - KATEGÓRIA C

Peter Tóth
1.miesto
Biologická olympiáda

Žiak postupuje do celoslovenského kola. Žiaka pripravila RNDr.Daniela Balážková.

EURÓPA V ŠKOLE - OKRESNÉ KOLO

LITERÁRNA ČASŤ - I.KATEGÓRIA
Soňa Brezovická

2.miesto

Žiačku pripravila Mgr.Angela Beňová.

LITERÁRNA ČASŤ - II.KATEGÓRIA - próza
Klaudia ORŠULOVÁ

2.miesto
EURÓPA V ŠKOLE

Žiačku pripravila Mgr.Marta Kukučková.

Majstrovstvá kraja v stolnom tenise družstiev

Natália Harcegová
Paulína Hrčková
Barbora Deviatková
Andrea Gubková
2.miestoStolný tenis - dievcata

Žiačky pripravil Gustáv Gubka.

STOLNÝ TENIS DRUŽSTIEV - REGIÓN

Natália Harcegová
Paulína Hrčková
Barbora Deviatková
Andrea Gubková
1.miestoStolný tenis - dievcata

Žiačky postupujú do krajského kola.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - OKRESNÉ KOLO - KATEGÓRIA C - PROJEKTOVÁ ČASŤ

Samuel Súlovský
Peter Tóth
1.miesto
2.miesto
Biologická olympiáda - okres Biologická olympiáda - okres
Žiaci postupujú do krajského kola.
Žiakov pripravila RNDr.Daniela Balážková.

OLYMPIÁDA V GEOGRAFII - OKRESNÉ KOLO - KATEGÓRIA E

Samuel Súlovský
1.miesto
Geografická olympiáda - okres
Žiak postupuje do krajského kola.
Žiaka pripravila Mgr.Valéria Prídalová.

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA - OKRESNÉ KOLO - KATEGÓRIA C

Samuel Súlovský
1.miesto
Dejepisná olympiáda - okres
Žiak postupuje do krajského kola.
Žiaka pripravila Mgr.Marta Kukučková.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - OKRESNÉ KOLO

5.ročník
Dorota Podoláková

9.ročník
Samuel Súlovský


2.miesto


2.miesto

Stolný tenis - dievcata Stolný tenis - dievcata
Žiakov pripravili Mgr.Erika Staňová a RNDr.Daniela Balážková.

OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU - OKRESNÉ KOLO

Aneta Krištofová
1.miesto
Olympiáda z nemeckého jazyka
Žiačka postupuje do krajského kola.
Žiačku pripravila Mgr.Vlasta Božiková.

MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE DRUŽSTIEV

dievčatá
Barbora Deviatková
Paulína Hrčková
Natália Harcegová
1.miestoStolný tenis - dievcata
chlapci
Tomáš Valášek
Tomáš Vlčko
Richard Houdek
Miroslav Duchovič
3.miesto
Stolný tenis - chlapci
Dievčatá postupujú do regionálneho kola. Všetkých pripravil Gustáv Gubka.

HLBINOVE KRŠTEŇANY - RECITAČNÁ SÚŤAŽ V POÉZII SLOVENSKÝCH BÁSNIKOV

Miloš Kubica
Bianka Kristová
3.miesto
čestné uznanie
Miloš Kubica Bianka Kristova
Žiakov pripravili Mgr.Vlasta Božiková, Mgr.Angela Beňová, PaedDr.Erika Knajbelová.

MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO FLORBALE

starší žiaci
staršie žiačky
3.miesto
3.miesto

Žiakov pripravili Mgr.Andrea Kapsová, Mgr.Jaroslav Koctúr.

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V SÚŤAŽIACH V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011


Základná škola Veľké Uherce vo vyhodnotení vo vedomostných a záujmovo-umeleckých súťažiach v školskom roku 2010/2011 skončila z 214 základných škôl a osemročných gymnázií Trenčianskeho kraja na 14.mieste ako 2.najlepšia dedinská škola.


PLAY ENERGY - KATEGÓRIA ZŠ - CELOSLOVENSKÉ KOLO

kolektív
Danka Kováčová
Martina Kováčová
Alexandra Vlčková
Miloš Kubica
Ondrej Miksa
Lukáš Beliansky
Filip Sámela

3.miesto

Kinderiáda
Žiakov pripravil Mgr.Stanislav Horváth.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - KATEGÓRIA E - GEOLÓGIA - CELOSLOVENSKÉ KOLO

Peter Tóth

4.miesto

Peter Toth
Žiaka pripravila RNDr.Daniela Balážková.

KINDERIÁDA - ĽAHKOATLETICKÉ PRETEKY - KRAJSKÉ KOLO

Veronika Tomová
Michaela Zajačková

hod plnou loptou
beh na 60m

1.miesto
2.miesto

Kinderiáda
Žiačky pripravila Mgr.Lenka Pechová.

ATLETICKÉ PRETEKY JÁNA CHOCHULU - 1.-4.ROČNÍK

1.ročník
Linda Vanková
Adam Buday


beh na 200m
beh na 40m

3.miesto
2.miesto
2.ročník
Michaela Zajačková


beh na 40m
beh na 200m


3.miesto
2.miesto

3.ročník
Ján Šovčík


skok do diaľky
skok do výšky

3.miesto
1.miesto

4.ročník
Petra Priadková

Terézia Svrčková

štafeta 3x1 kolo
Matej Obert

beh na 50m
beh na 400m
skok do diaľky
skok do výšky

beh na 50m

2.miesto
2.miesto
1.miesto
3.miesto
3.miesto
1.miesto

Výtvarná súťaž
Kristián Pöpperl


2.ročník

1.miesto

Atletické preteky o pohár Jána Chochulu
Žiakov pripravili: Mgr.Hana Poštrková, Mgr.Miroslava Jánošíková, Mgr.Angela Beňová, Mgr.Lenka Pechová, Mgr.Andrea Kapsová.

MEMORIÁL RUDOLFA JAŠÍKA V ĽAHKEJ ATLETIKE

Mladší žiaci
Adam Beliansky


skok do diaľky

2.miesto
Mladšie žiačky
Barbora Králová

Kristína Malíková
Angelika Maxová
štafeta 4 x 60m

hod kriketkou
skok do výšky
skok do výšky
skok do diaľky


1.miesto
1.miesto
2.miesto
3.miesto
1.miesto

Starší žiaci
Jozef Žiak
Štefan Maťašeje


beh na 1000m
beh na 60m

1.miesto
3.miesto

Staršie žiačky
Eva Masaryková

skok do diaľky

3.miesto


Najúspešnejší športovec Okresnej olympiády v ľahkej atletike Chynorany aj Jašíkovho memoriálu - Barbora Králová
Barbora Králová Memoriál Rudolfa Jašíka

Žiakov pripravili Mgr.Andrea Kapsová, Ing.Nadežda Vičanová, Mgr.Jaroslav Koctúr.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - POZNAJ A CHRÁŇ - GEOLÓGIA - KATEGÓRIA E - KRAJSKÉ KOLO

Peter Tóth

1.miesto


Peter Toth
Žiak postupuje do celoslovenského kola. Žiaka pripravila RNDr.Daniela Balážková.

SLÁVIK SLOVENSKA - OKRESNÉ KOLO

Laura Chochulová
Paulína Hrčková
Magdaléna Náhlovská

1.miesto
1.miesto
2.miesto
I.kategória
II.kategória
III.kategória
SLÁVIK SLOVENSKA - OKRESNÉ KOLO
Laura a Paulína postupujú do krajského kola.
Žiačky pripravila Mgr.Darina Ďurčová.

OKRESNÁ OLYMPIÁDA V ĽAHKEJ ATLETIKE

Družstvá
mladšie žiačky
starší žiaci

JEDNOTLIVCI

mladší žiaci
Adam Beliansky

mladšie žiačky
Barbora Králová

Štafeta 4x60

starší žiaci
Andrej Staňo
Jozef Žiak
Jerguš Prec
Štefan Maťašeje
Štafeta 4x60

staršie žiačky
Eva Masaryková

Barbora Králová

SÚŤAŽ ŠKÔL O POHÁR STAROSTU OBCE CHYNORANY
ZŠ VEĽKÉ UHERCE
skok do diaľky


hod kriketkou
skok do výškybeh na 300m
beh na 1000m
skok do výšky
hod kriketkouskok do diaľky
vrh guľou
hod kriketkou
2.miesto
2.miesto
1.miesto


1.miesto
1.miesto
1.miesto


2.miesto
1.miesto
3.miesto
1.miesto
2.miesto


1.miesto
3.miesto
2.miesto


2.miesto
OKRESNÁ OLYMPIÁDA V ĽAHKEJ ATLETIKE OKRESNÁ OLYMPIÁDA V ĽAHKEJ ATLETIKE
Jozef Žiak, Štefan Maťašeje a Eva Masaryková postupujú na majstrovstvá kraja.
Žiakov pripravovali: Mgr.Andrea Kapsová, Ing.Nadežda Vičanová, Mgr.Jaroslav Koctúr.

XIII.KOMNATA - OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ SÚŤAŽE

Martina Kováčová
Roman Špánik

1.miesto
1.miesto
I.kategória
II.kategória
XIII.KOMNATA
Žiakov pripravila Mgr.Marta Kukučková.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - OBVODNÉ KOLO - KATEGÓRIA E - POZNAJ A CHRÁŇ - GEOLÓGIA

Peter Tóth
1.miesto

Peter Toth
Žiak postupuje do krajského kola.

Žiaka pripravila RNDr.Daniela Balážková.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - OKRESNÉ KOLO - 7.ROČNÍK

Miloš Kubica
1.miesto

Miloš Kubica
Žiaka pripravila Mgr.Erika Staňová.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - OKRESNÉ KOLO - 6.ROČNÍK

Adam Beliansky
3.miesto

Adam Beliansky
Žiaka pripravila Mgr.Valéria Prídalová.

BENIAKOVE CHYNORANY - OKRESNÉ KOLO - II.KATEGÓRIA - PRÓZA

Lucia Laurincová
3.miesto

BENIAKOVE CHYNORANY
Žiačku pripravila Mgr.Vlasta Božiková

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - DEKANÁTNE KOLO

Alexandra Vlčková
Martina Kováčová
Lucia Laurincová
3.miesto

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
Žiačky pripravila Mgr.Anna Hamadová

EURÓPA V ŠKOLE - OKRESNÉ KOLO - LITERÁRNA ČASŤ - I.KATEGÓRIA

Klaudia Oršulová
1.miesto

EURÓPA V ŠKOLE
Žiačku pripravila Mgr.Andrea Kapsová

EURÓPA V ŠKOLE - OKRESNÉ KOLO - KATEGÓRIA VÝTVARNÁ ČASŤ - PRANOSTICKÝ KALENDÁR

Vladimíra Vondrová + členky výtvarného krúžku
1.miesto

EURÓPA V ŠKOLE
Žiačky pripravila Mgr.Vlasta Božiková

EURÓPA V ŠKOLE - OKRESNÉ KOLO - KATEGÓRIA LITERÁRNA ČASŤ - BÁSEŇ V ANGLICKOM JAZYKU

Alexandra Vlčková
1.miesto

EURÓPA V ŠKOLE
Žiačku pripravila PaedDr.Erika Tomová

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - OKRESNÉ KOLO

Jozef Žiak
1.miesto

EURÓPA V ŠKOLE
Žiak postupuje do krajského kola.
Žiaka pripravila Ing.Nadežda Vičanová

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO - KATEGÓRIA C - PROJEKTOVÁ ČASŤ

Roman Špánik
2.miesto

Roman Špánik
Žiaka pripravila RNDr.Daniela Balážková

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO

Samuel Súlovský
2.miesto

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Žiaka pripravila Mgr.Marta Kukučková

STOLNÝ TENIS DRUŽSTIEV - MAJSTROVSTVÁ KRAJA

dievčatá
Natália Harcegová
Paulína Hrčková
Andrea Gubková

2.miestoŽiačky pripravil Gustáv Gubka.

STOLNÝ TENIS DRUŽSTIEV - MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU

dievčatá
Barbora Deviatková
Natália Harcegová
Paulína Hrčková
Andrea Gubková

1.miestoŽiačky postupujú na majstrovstvá kraja.
Žiačky pripravil Gustáv Gubka.

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - OKRESNÉ KOLO

kategória E - 9.ročník
Juraj Kavor

kategória F - 8.ročník
Samuel Súlovský

kategória G - 7.ročník
Miloš Kubica


2.miesto


1.miesto


3.miesto


GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - OKRESNÉ KOLO
Všetci postupujú do krajského kola.
Žiakov pripravila Mgr.Valéria Prídalová.

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA - OKRESNÉ KOLO

kategória D - 8.ročník
Samuel Súlovský

1.miesto

Postupuje do krajského kola.
Žiaka pripravila Mgr.Marta Kukučková.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - OKRESNÉ KOLO

kategória C - projektová časť
Roman Špánik

1.miesto

Roman Špánik
Postupuje do krajského kola.
Žiaka pripravila RNDr.Daniela Balážková.

OKRESNÁ OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU - KATEGÓRIA 1A

Aneta Krištofová

1.miesto

OKRESNÁ OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU
Žiačku pripravila Mgr.Vlasta Božiková.

MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE DRUŽSTIEV

chlapci
Juraj Kopál
Ondrej Miksa
Tomáš Valášek
Tomáš Vlčko

3.miesto

MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE DRUŽSTIEV
dievčatá
Barbora Deviatková
Natália Harcegová
Paulína Hrčková

1.miesto
MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE DRUŽSTIEV
Žiaci postupujú na majstrovstvá regiónu. Všetkých žiakov pripravil Gustáv Gubka.

MAJSTROVSTVÁ KRAJA V STREĽBE

družstvá
Andrej Staňo
Dušan Šprincl
Roman Špánik

jednotlivci
Andrej Staňo


2.miesto3.miesto
MAJSTROVSTVÁ KRAJA V STREĽBE

Žiakov pripravil Mgr.V.Kročka.

ŠALIANSKY MAŤKO - OKRESNÉ KOLO

Martina Kováčová
3.miesto

ŠALIANSKY MAŤKO - OKRESNÉ KOLO
Žiačku pripravila PaedDr.E.Tomová.

MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO FLORBALE

mladšie žiačky
3.miesto

Žiačky pripravila Mgr.A.Kapsová.

CEZPOĽNÝ BEH - MAJSTROVSTVÁ KRAJA

Jozef Žiak
3.miesto
Cezpoľný beh - kraj
Žiaka pripravil Mgr.J.Koctúr.

CEZPOĽNÝ BEH - MAJSTROVSTVÁ OKRESU

Jednotlivci
Jozef Žiak
Štefan Maťašeje

1.miesto
4.miesto
Družstvá
Starší žiaci

1.miesto
Postupujú na majstrovstvá kraja.
Žiakov pripravil Mgr.J.Koctúr.

TECHNICKÁ SÚŤAŽ MLADÝCH ELEKTRONIKOV 2010 - OKRESNÉ KOLO
Richard Tomík
2.miesto
Žiak Richard Tomík postupuje do celoslovenského kola.

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V SÚŤAŽIACH V ŠKOLSKOM ROKU 2009/2010


Základná škola Veľké Uherce vo vyhodnotení vo vedomostných a záujmovo-umeleckých súťažiach v školskom roku 2009/2010 skončila z 204 základných škôl a osemročných gymnázií Trenčianskeho kraja na 25.mieste ako 3.najlepšia dedinská škola.


MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V ATLETIKE

Eva Masaryková
6.miesto
vrh guľou
Majstrovstvá Slovenska v atletike

Žiačku pripravila Mgr.A.Kapsová


ATLETICKÉ PRETEKY O POHÁR JÁNA CHOCHULU
OKRESNÉ ATLETICKÉ PRETEKY ŽIAKOV 1.-4.ROČNÍKA
1.ročník

Michaela Zajačková

Gabriela Duchovičová
Katarína Súlovská
Kristián Popperl


beh na 40m
beh na 200m
hod kriketkou
hod kriketkou
beh na 40m


3.miesto
2.miesto
1.miesto
2.miesto
3.miesto

2.ročník

Veronika Tomová

Laura Chochulová

Patrik Staňo
Milan Pauko
Tomáš Greguš


skok do diaľky
beh na 200m
skok do diaľky
beh na 200m
beh na 40m
skok do diaľky
hod kriketkou


1.miesto
1.miesto
2.miesto
2.miesto
3.miesto
3.miesto
1.miesto

3.ročník

Peter Kováčbeh na 50m2.miesto

4.ročník

Paulína Hrčková
Petra Priadková
Magdaléna Vígľašská
Paulína Hrčková
Peter Petrík


beh na 400m
štafeta 3x1 kolo


hod kriketkou
beh na 600m


3.miesto
3.miesto


3.miesto
2.miesto

Vo výtvarnej časti

Peter Kováč
Simona Foltánová3.miesto
3.miesto

Atletické preteky o pohár Jána Chochulu
Žiakov pripravovali Mgr.A.Beňová, Mgr.L.Pechová, Mgr.M.Jánošíková, Mgr.H.Poštrková.


MAJSTROVSTVÁ KRAJA V ATLETIKE

Eva Masaryková
1.miesto
vrh guľou
Majstrovstvá kraja v atletike
Žiačka postupuje na majstrovsvá Slovenska.
Žiačku pripravila Mgr.A.Kapsová


TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 3V - celoslovenské kolo

Richard Tomík
1.miesto
Technická olympiáda 3V Technická olympiáda 3V
Žiak vypracoval projekt samostatne. Na obhajobu žiaka pripravil Mgr.S.Horváth


MEMORIÁL RUDOLFA JAŠÍKA

Mladší žiaci:

Ľuboš Preťoskok do výšky
skok do diaľky


1.miesto
2.miesto

Mladšie žiačky:

Barbora Králová
Paulína Spišiaková

Mária Trubianska
Paulína Spišiaková
Natália Jakubíková
Barbora Králová


hod kriketkou
skok do výšky

štafeta 4x60m


2.miesto
2.miesto

2.miesto

Starší žiaci:

Jozef Žiakbeh na 1000m2.miesto

Staršie žiačky:

Valentína Palkovičová
Jana Trusková


skok do výšky
skok do výšky


2.miesto
3.miesto

Memoriál Rudolfa Jašíka
Žiakov pripravovali Mgr.J.Koctúr, Mgr.A.Kapsová.


BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo - kategória D - projektová časť

Samuel Súlovský
3.miesto
Biologická olympiáda
Žiaka pripravila Mgr.E.Debreová


TRINÁSTA KOMNATA - okresná dejepisná súťaž - kategória D - projektová časť

Roman Špánik
Samuel Súlovský
1.miesto
2.miesto
Žiakov pripravila Mgr.M.Kukučková


KINDERIÁDA - krajská športová súťaž detí - kategória D - projektová časť

Matúš Vlčko
Laura Chochulová
2.miesto
3.miesto
hod plnou loptou
skok z miesta
Kinderiáda

OKRESNÁ OLYMPIÁDA V ĽAHKEJ ATLETIKE V CHYNORANOCH

Mladší žiaci:

Ľuboš Preťo

Marek Král


skok do výšky
skok do diaľky
skok do výšky


1.miesto
2.miesto
3.miesto

Mladšie žiačky:

Paulína Spišiaková
Barbora Králováskok do výšky
skok do výšky
hod kriketkou


2.miesto
3.miesto
3.miesto

Starší žiaci:

Jozef Žiakbeh na 1000m3.miesto

Staršie žiačky:

Eva Masaryková


vrh guľou
skok do diaľky


1.miesto
2.miesto
Žiačka postupuje na majstrovstvá kraja.

Olympiáda v ĽA v Chynoranoch
Žiakov pripravovali Mgr.J.Koctúr, Mgr.A.Kapsová, Ing.N.Vičanová.


MINIFUTBAL - regionálne kolo

mladší žiaci
2.miesto
Žiakov pripravila Mgr.A.Kapsová


SLÁVIK SLOVENSKA - okresné kolo

Paulína Hrčková
1.miesto
Slávik Slovenska
Žiačka postupuje do krajského kola.

Žiačku pripravila Mgr.D.Ďurčová

Laura Chochulová
3.miesto
Slávik Slovenska
Žiačku pripravila Mgr.D.Ďurčová


BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo - kategória E - odbor geológia

Miriam Kmeťová
1.miesto
Biologická olympiáda
Žiačka postupuje do krajského kola.

Žiačku pripravila RNDr.D.Balážková


PYTAGORIÁDA - okresné kolo - 5.ročník

Laura Hajduková
3.miesto
Žiačku pripravila Mgr.V.Prídalová

PYTAGORIÁDA - okresné kolo - 8.ročník

Jozef Žiak
1.miesto
Pytagoriáda
Žiaka pripravila RNDr.D.Balážková


MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo - kategória Z6

Aneta Krištofová
1.miesto
Žiačku pripravila Mgr.E.Staňová

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo - kategória Z8

Jozef Žiak
2.miesto
Matematická olympiáda
Žiaka pripravila RNDr.D.Balažková


BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - celoslovenské kolo - kategória C

Roman Špánik
2.miesto
Biologická olympiáda
Žiaka pripravovala RNDr.D.Balažková


BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - krajské kolo - kategória C

Roman Špánik
Kristína Ťapayová
1.miesto
3.miesto

Biologická olympiáda
Roman Špánik postupuje do celoslovenského kola.

Žiakov pripravovala RNDr.D.Balažková


DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo

Martina Kováčová
3.miesto

Dejepisná olympiáda
Žiačku pripravovala Mgr.M.Kukučková


GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo

Juraj Kavor
1.miesto - kategória F

Žiak postupuje do krajského kola.
Adam Beliansky
3.miesto - kategória I

Geologická olympiáda
Žiakov pripravovala Mgr.V.Prídalová


MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLOM TENISE DRUŽSTIEV

Družstvo chlapcov:

Juraj Kopál
Tomáš Valášek
Tomáš Vlčko
Ondrej Miksa3.miesto

Majstrovstvá okresu v stolnom tenise družstiev
Družstvo dievčat:

Natália Harcegová
Barbora Deviatková
Adriana Eliašová
Paulína Hrčková2.miesto

Majstrovstvá okresu v stolnom tenise družstiev
Všetkých žiakov pripravoval pán G.Gubka.


OKRESNÉ KOLO V BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDE - kategória C

Roman Špánik
Kristína Ťapayová

1.miesto
2.miesto
Biologická olympiáda
Obaja postupujú do krajského kola.
Žiakov pripravila RNDr.Daniela Balážková.


MAJSTROVSTVÁ KRAJA V STREĽBE ZO VZDUCHOVKY

Družstvá:

Dušan Šprincl
Andrej Staňo
Roman Špánik2.miesto

Jednotlivci:

Andrej Staňo2.miesto

Žiakov pripravoval Mgr.V.Kročka.


MALÉ MAJSTROVSTVÁ SVETA - VEĽKÝ FUTBAL

Družstvo ZŠ Veľké Uherce

2.miesto

Žiakov pripravoval Mgr.J.Koctúr.


MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STREĽBE

Jednotlivci
Dušan Šprincl
Andrej Staňo
Roman Špánik


1.miesto
2.miesto
5.miesto

Majstrovstvá kraja v streľbe zo vzduchovky
Družstvá:

1.miesto

Postupujú na majstrovstvá kraja.

Žiakov pripravoval Mgr.V.Kročka.


MAJSTROVSTVÁ OKRESU V CEZPOĽNOM BEHU

Družstvo žiakov

2.miesto

Jednotlivci
Jozef Žiak
Štefan Maťašeje


3.miesto
4.miesto

Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu Žiakov pripravoval Mgr.J.Koctúr.


MAJSTROVSTVÁ OKRESU V MINIFUTBALE

Družstvo mladších žiakov
1.miesto
Majstrovstvá okresu v minifutbale

Postupujú do regionálneho kola.

Žiakov pripravila Mgr.A.Kapsová.

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V SÚŤAŽIACH V ŠKOLSKOM ROKU 2008/2009


ATLETICKÉ PRETEKY JÁNA CHOCHULU ATLETICKÉ PRETEKY JÁNA CHOCHULU

MEMORIÁL RUDOLFA JAŠÍKA

Jednotlivci
Eva Masaryková

Jerguš Prec
Dorota Gendiarová

Družstvá
starší žiaci
mladšie žiačky


beh na 60m
skok do diaľky
hod kriketkou
skok do diaľky


štafeta 4x60m
štafeta 4x60m


2.miesto
1.miesto
3.miesto
1.miesto


3.miesto
1.miesto
Memoriál Rudolfa Jašíka
Žiakov a žiačky pripravovali Mgr.J.Koctúr, Ing.N.Vičanová a Mgr.A.Kapsová.


OKRESNÁ OLYMPIÁDA V ĽAHKEJ ATLETIKE V CHYNORANOCH

Mladšie žiačky
Eva Masaryková

skok do diaľky
beh na 60m

1.miesto
3.miesto
Starší žiaci
Družstvo starších žiakov
Patrik Baláž


hod kriketkou

3.miesto
3.miesto

Staršie žiačky
Družstvo starších žiakov
Dorota Gendiarová
Dorota Gendiarová
Eva Masarykováskok do výšky
skok do diaľky
skok do diaľky


3.miesto
2.miesto
2.miesto
1.miesto
Okresná olympiáda v ľahkej atletike v Chynoranoch
Žiakov a žiačky pripravovali Mgr.J.Koctúr, Ing.N.Vičanová a Mgr.A.Kapsová.


Beniakove Chynorany – okresné kolo - III. kategória – próza

Dávid Hudeček

3. miesto

Žiaka pripravila Mgr. M.Kukučková.


Slávik Slovenska - okresné kolo

I.kategória
Paulína Hrčková

1.miesto
Žiačku pripravila Mgr. H.Poštrková, hudobný doprovod Mgr.A.Hamadová

III.kategória
Slávka Špániková

3.miesto

Žiačku pripravila Mgr.D.Ďurčová, hudobný doprovod Mgr.A.Hamadová


BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo

Ivana Chalmovská
Slávka Špániková
2.miesto
3.miesto
Žiačky pripravila RNDr. D.Balážková.

odbor BOTANIKA

Tamara Zajačková
3.miesto

Žiačku pripravila Mgr. E.Debreová.


EURÓPA V ŠKOLE - okresné kolo - literárna časť - 3.kategória

Miriama Kmeťová

2.miesto

Žiačku pripravila PaedDr. E.Tomová.


FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA - okresné kolo - kategória E

Marta Šedivá

3.miesto

Žiačku pripravil Mgr. S.Horváth.


ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO - okresné kolo - 1.kategória

Natália Harcegová

3.miesto

Žiaka pripravila Mgr. A.Beňová.


ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO - okresné kolo - 2.kategória

Martina Kováčová

2.miesto

Žiaka pripravila PaedDr. E.Tomová.


MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE DRUŽSTIEV

družstvo chlapcov
Vladislav Jordanov
Juraj Kopál
Tomáš Vlčko
Tomáš Valášek
Ondrej Miksa
3.miesto
Tenisti
družstvo dievčat
Adriana Eliášová
Barbora Deviatková
Natália Harcegová
2.miesto


Tenistky
Žiakov pripravoval p.Gubka


DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo - kategória F

Samuel Súlovský

2.miesto
Samuel Súlovský
Žiaka pripravila Mgr. M.Kukučková.


DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo - kategória D

Silvia Rajnohová

2.miesto
postup do krajského kola

Žiačku pripravila Mgr. M.Kukučková.


GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo - kategória E

Vladislav Jordanov

3.miesto
Žiaka pripravila Mgr. V.Prídalová.


MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo - kategória Z9

Richard Vlčko

3.miesto
Žiaka pripravila RNDr. D.Balážková.


MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V STREĽBE ZO VZDUCHOVKY

družstvo chlapcov

6.miesto

MAJSTROVSTVÁ KRAJA V STREĽBE ZO VZDUCHOVKY

družstvo chlapcov

1.miesto
jednotlivci
Roman Špánik
Dušan Šprincl
Andrej Staňo
1.miesto
6.miesto
8.miesto
Postupujú na Majstrovstvá Slovenska.
Žiakov pripravoval p.V.Kročka


ŠTVORLÍSTOK

družstvo žiakov Dorota Gendiarová
Silvia Rajnohová
Roman Špánik

1.miesto Štvorlístok
Žiakov pripravovala Mgr.M.Kukučková


MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO FLORBALE

družstvo mladších žiakov
1.miesto
Žiakov pripravila Mgr. A.Kapsová.


MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STREĽBE ZO VZDUCHOVKY

družstvo chlapcov

1.miesto
jednotlivci
Roman Špánik
Dušan Šprincl
Andrej Staňo
2.miesto
3.miesto
4.miesto
Postupujú na Majstrovstvá kraja.
Žiakov pripravoval p.V.Kročka


ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V SÚŤAŽIACH V ŠKOLSKOM ROKU 2007/2008


MEMORIÁL RUDOLFA JAŠÍKA

Jozef Žiak
Lenka Masaryková

Eva Masaryková


Matúš Staňo
Štefan Maťašeje
Andrej Kováč
Dorota Gendiarová
Martina Kašpárová
Ľuboš Preťo


beh na 1000m - mladší žiaci
beh na 60m - staršie žiačky
skok do diaľky - staršie žiačky
skok do diaľky - mladšie žiačky
štafeta 3x1m - mladší žiaci
štafeta 4x60m - mladší žiaci
beh na 1000m - starší žiaci
hod kriketkou - mladší žiaci
beh na 60m - mladší žiaci
skok do diaľky - staršie žiačky
vrh guľou - staršie žiačky
skok do výšky - mladší žiaci
štafeta 4x60m - starší žiaci
štafeta 4x60m - mladšie žiačky
1.miesto
1.miesto
1.miesto
1.miesto
1.miesto
1.miesto
2.miesto
2.miesto
2.miesto
2.miesto
3.miesto
3.miesto
3.miesto
3.miesto
Memoriál Rudolfa Jašíka

ATLETICKÉ PRETEKY JÁNA CHOCHULU

Ľuboš Preťo

Barbora Králová
Natália Jakubíková

skok do výšky
skok do diaľky
skok do výšky
beh na 50m
štafeta 3x1m
1.miesto
1.miesto
2.miesto
2.miesto
3.miesto

OKRESNÁ OLYMPIÁDA V ĽAHKEJ ATLETIKE V CHYNORANOCH

Mladší žiaci
Družstvo mladších žiakov
Jozef Žiak


beh na 1000m
štafeta 4x60m

2.miesto
1.miesto
2.miesto
Mladšie žiačky
Eva Masaryková

beh na 60m
skok do diaľky
štafeta 4x60m

2.miesto
1.miesto
2.miesto
Starší žiaci
Matúš Staňo

beh na 1000m

2.miesto

Staršie žiačky
Družstvo starších žiakov
Lenka Masaryková

Dorota Gendiarová
Martina Kašpárová


beh na 60m
skok do diaľky
skok do diaľky
vrh guľou

3.miesto
3.miesto
1.miesto
2.miesto
2.miesto
Okresná olympiáda v ľahkej atletike v Chynoranoch

BENIAKOVE CHYNORANY - okresné kolo

Marta ŠEDIVÁ
3.miesto

Žiačku pripravila Mgr.V.Precová.

SLÁVIK SLOVENSKA - okresné kolo

Slávka ŠPÁNIKOVÁ
3.miesto

Žiačku pripravila Mgr.D.Ďurčová.
 
Pavlína HRČKOVÁ
3.miesto

Žiačku pripravila Mgr.H.Poštrková.

ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC - okresné kolo

Roman ŠPÁNIK
2.miesto

Roman Špánik
Žiaka pripravila Mgr.M.Duchovičová.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - POZNAJ A CHRÁŇ - geológia - okresné kolo

Ivana CHALMOVSKÁ
Slávka ŠPÁNIKOVÁ
1.miesto
3.miesto

Biologická olympiáda
Žiačky pripravila RNDr.Daniela Balážková.

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA - okresné kolo - kategória E

Ivan Beliansky
2.miesto

Žiaka pripravil Mgr.Stanislav Horváth.

STOLNÝ TENIS DRUŽSTIEV - majstrovstvá okresu

chlapci:
Matúš STAŇO
Vladislav JORDANOV
Jaroslav MASARYK
Juraj KOPÁL
Michal VLČKO
3.miesto
dievčatá:
Adriana ELIÁŠOVÁ
Barbora DEVIATKOVÁ
Natália HARCEGOVÁ
3.miesto
Žiakov aj žiačky pripravoval p.G.Gubka.

EURÓPA V ŠKOLE- okresné kolo - literárna časť - 3.kategória - próza

Nikoleta POPPERLOVÁ
3.miesto

Európa v škole
Žiačku pripravila PaedDr.Erika Tomová.

OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA- okresné kolo

Dorota GENDIAROVÁ
2.miesto

Olympiáda z nemeckého jazyka
Žiačku pripravila Mgr.V.Precová.

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo

Ivan BELIANSKY
3.miesto

Ivan Beliansky
Žiaka pripravila Mgr.V.Prídalová.

ŠTVORLÍSTOK - okresné kolo

Družstvo žiakov:
Ivan Beliansky
Dorota Gendiarová
Richard Nechala
3.miesto v okresnom kole:
Štvorlístok
Žiakov pripravila Mgr.M.Kukučková.

FLORBAL - MAJSTROVSTVÁ OKRESU
Družstvo mladších žiakov: 3.miesto v okresnom kole Florbal
Žiakov pripravila Mgr.A.Kapsová.

MINIFUTBAL DIEVČAT
Družstvo: 2.miesto v okresnom kole Minifutbal dievčat
Žiakov pripravila Mgr.A.Kapsová.

CEZPOĽNÝ BEH - MAJSTROVSTVÁ OKRESU
Jednotlivci: Lenka Masaryková 1.miesto staršie žiačky
5.miesto v krajskom kole
Družstvá: Matúš Staňo
Martin Hrivnák
Michal Vlčko
1.miesto starší žiaci
Družstvo starších žiakov
Žiakov pripravil Mgr.J.Koctúr a Mgr.A.Kapsová.

VEĽKÝ FUTBAL - MAJSTROVSTVÁ OKRESU
Družstvo žiakov 2.miesto Memoriál Rudolfa Jašíka
Žiakov pripravil Mgr.J.Koctúr.

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V SÚŤAŽIACH V ŠKOLSKOM ROKU 2006/2007


Na základe bodovania vedomostných súťaží sa naša škola umiestnila z 220 hodnotených škôl na 22.mieste ako druhá najlepšia dedinská škola Trenčianskeho kraja.
ATLETICKÉ PRETEKY JÁNA CHOCHULU
Atletické preteky Jána Chochulu
1.ročník 2.miesto Laura Balážová, skok do diaľky
2.miesto Matúš Svitok, skok do diaľky
3.miesto Patrícia Priadková, beh na 200 m
 
2.ročník 2.miesto Martin Truska, hod kriketkou
2.miesto Adam Beliansky, beh na 40 m
2.miesto Mária Trubianska, beh na 40 m
2.miesto Mária Trubianska, beh na 200 m
1.miesto Martin Truska, skok do diaľky
 
3.ročník 1.miesto Ľuboš Preťo, skok do výšky
3.miesto Ondrej Miksa, hod krikekou
1.miesto Ľuboš Preťo, skok do diaľky
2.miesto Barbora Králová, skok do výšky
 
4.ročník 3.miesto Patrik Chochula, skok do výšky
3.miesto Tomáš Vlčko, hod kriketkou
 
( žiakov pripravovali p.učiteľky Mgr.Hana Poštrková, Mgr.Angela Beňová, Mgr.Lenka Pechová, Mgr.Miroslava Jánošíková )

MEMORIÁL RUDOLFA JAŠÍKA
 
Celkové výsledky - ZŠ Veľké Uherce
3.miesto
Memoriál Rudolfa Jašíka


Jakub Belis
3.miesto v skoku do výšky mladších žiakov
Matúš Staňo
2.miesto v behu na 1000m starších žiakov
Pavol Poláčik
1.miesto v skoku do diaľky starších žiakov
Lenka Masaryková
2.miesto v behu na 60m starších žiačok
Kristína Mokranová
3.miesto vo vrhu guľou - kategória starších žiačok
Petra Kaločayová
1.miesto v skoku do diaľky starších žiačok
Lenka Masaryková
2.miesto v skoku do diaľky starších žiačok
Dorota Gendiarová
1.miesto v skoku do výšky starších žiačok
Družstvo:
1.miesto v štafete 4x60m starších žiačok
Družstvo:
2.miesto v štafete 4x60m mladší žiaci
Družstvo:
3.miesto v štafete 4x60m mladších žiačok

( žiakov pripravovali Mgr.Kapsová, Ing.Vičanová, Mgr.Koctúr )

OKRESNÁ OLYMPIÁDA V ĽAHKEJ ATLETIKE V CHYNORANOCH
 
Družstvo starších žiačok
1.miesto v okresnom kole
staršie žiačky


Jednotlivci:

Dorota Gendiarová
1.miesto v skoku do výšky starších žiačok
3.miesto v behu na 300m starších žiačok
Družstvo starších žiačok
1.miesto v štafete 4x60m
Richard Nechala
3.miesto v skoku do diaľky - mladší žiaci
Eva Masaryková
3.miesto v skoku do diaľky - mladšie žiačky
Družstvo mladších žiačok
3.miesto v štafete 4x60m
Jednotlivci

( žiakov pripravovali Mgr.Kapsová, Ing.Vičanová, Mgr.Koctúr )

KRAJSKÁ OLYMPIÁDA V ĽA V NOVOM MESTE n/VÁHOMKristína Mokranová
3.miesto vo vrhu guľou starších žiačok
Kristína Mokranová( žiakov pripravovali Mgr.Kapsová, Mgr.Koctúr )

TRINÁSTA KOMNATA - OKRESNÉ KOLO
 
I.KATEGÓRIA     Jakub Solík
2. miesto v okresnom kole

II.KATEGÓRIA     Petra Kaločayová
2. miesto v okresnom kole

( žiakov pripravovala Mgr.Marta Kukučková )

BENIAKOVE CHYNORANY     III.KATEGÓRIA
 
Veronika Duchovičová
3. miesto v okresnom kole

( žiačku pripravovala Mgr.Marta Kukučková )

McDONALD's CUP - futbal
   
2.-4.ročník
1. miesto v okresnom kole

( žiakov pripravovala Mgr.Lenka Pechová )

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - kat.E
       
Radka Kubicová
1. miesto v okresnom kole

1. miesto v krajskom kole
4. miesto v celoslovenskom kole
( žiačku pripravovala Mgr.Eva Debreová )

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - GEOLÓGIA - kat.E
       
Zlatica Tóthová
Ivana Kmeťová
Miriam Urbanová
1. miesto v okresnom kole
2. miesto v okresnom kole
3. miesto v okresnom kole

1. miesto v krajskom kole
2. miesto v krajskom kole
4. miesto v celoslov.kole
7. miesto v celoslov.kole
( žiačky pripravovala RNDr.Daniela Balážková )

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA
   
Radka Kubicová
Ivan Beliansky
3. miesto v okresnom kole - 9.ročník
2. miesto v okresnom kole - 8.ročník

( žiačku pripravoval Mgr.Stanislav Horváth )

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
   
Radka Kubicová
1. miesto v okresnom kole

( žiačku pripravovala Ing.Nadežda Vičanová )

STOLNÝ TENIS DRUŽSTIEV
   
Družstvo žiačok v zložení:

Michaela Gubová
Adriana Eliášová
Lenka Masaryková
Eva Masaryková
2. miesto v okresnom kole

( žiačky pripravoval Gustáv Gubka )

STOLNÝ TENIS DRUŽSTIEV
   
Družstvo žiakov v zložení:

Jakub Trojan
Dalibor Kršiak
Matúš Staňo
Juraj Kopál
3. miesto v okresnom kole

( žiakov pripravoval Gustáv Gubka )

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 9.ROČNÍK
   
Radka Kubicová
1. miesto v okresnom kole

( žiačku pripravovala Mgr.Valéria Prídalová )

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 9.ROČNÍK
   
Radka Kubicová
1. miesto v okresnom kole

Radka Kubicová
( žiačku pripravovala RNDr.Daniela Balážková )

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 5.ROČNÍK

Karin Borchová
2. m. v okresnom kole
Roman Špánik
3. m. v okresnom kole

( žiakov pripravovala Mgr.Erika Staňová)

ŠTVORLÍSTOK
   
DRUŽSTVO V ZLOŽENÍ:
Petra KALOČAYOVÁ
Ivan BELIANSKY
Dorota GENDIAROVÁ
    1. miesto v okresnom kole

Štvorlístok
( žiakov pripravila Mgr.Kukučková)

CEZPOĽNÝ BEH
   
Lenka Masaryková
1. m. v majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu - staršie žiačky
5. m. v majstrovstvách kraja v cezpoľnom behu - staršie žiačky
( žiačku pripravovala Mgr.Kapsová)

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V SÚŤAŽIACH V ŠKOLSKOM ROKU 2005/2006


JAŠÍKOV MEMORIÁL
   
Dorota Gendiarová
    2. m. skok vysoký + 3. m. skok do diaľky
Ján Poláčik
         3. m. beh na 1000m
Lenka Masaryková
1. m. skok do diaľky
1. m. beh na 60m
Martin Zrnek
1. m. skok vysoký
Petra Kaločayová
1. m. beh na 60m
Roman Pinďura
    2. m. skok do diaľky
mladší žiaci
    2. m. 4 x 60m
starší žiaci
         3. m. 4 x 60m
mladšie žiačky
    2. m. 4 x 60m

ZŠ VEĽKÉ UHERCE OBSADILA CELKOVO 4.MIESTO
( žiakov pripravovali Mgr.Koctúr a Mgr.Kočíová)

Jašíkov memoriál

ATLETICKÉ PRETEKY JÁNA CHOCHULU

Eva Masaryková
1. m. skok do diaľky
Filip Seidl
         3. m. skok do výšky
Monika Staňová
    2. m. skok do diaľky
Tamara Zajačková
         3. m. beh na 50m
MEMORIÁL JÁNA CHOCHULU
( žiakov pripravovali Mgr.Kapsová, Mgr.Jánošíková a Mgr.Beňová)

KALOKAGATIA - celoštátne kolo
družstvo žiakov
5. m. v stolnom tenise v SR
Nikoletta Pöpperlová
1. m. v SR - literárna časť
( žiakov pripravovali p.Gubka a Mgr.Karáčová)

OKRESNÁ OLYMPIÁDA V CHYNORANOCH

Lenka Masaryková
1. m. v okresnej olymp. v ĽA v behu na 60m ml.žiačok
Ivana Žiaková
1. m. v okresnej olymp. v ĽA v skoku do diaľky ml.žiačok
Beáta Trubianska
         3. m. v okresnej olymp. v ĽA v behu na 60m ml.žiačok
Dorota Gendiarová
         3. m. v okresnej olymp. v ĽA v behu na 600m ml.žiačok
družstvo ml.žiačok
         3. m. v okresnej olymp. v ĽA v skoku do výšky ml.žiačok
družstvo ml.žiačok
    2. m. v okresnej olymp. v ĽA v štafete 4x60m ml.žiačok
družstvo ml.žiačok
    2. m. v okresnej olymp. v ĽA v súťaži družstiev ml.žiačok
Martin Zrnek
    2. m. v okresnej olymp. v ĽA v skoku do výšky star.žiakov
Petra Kaločayová
         3. m. v okresnej olymp. v ĽA v skoku do diaľky star.žiačok
družstvo star.žiačok
         3. m. v okresnej olymp. v ĽA v súťaži družstiev star.žiačok
Olympiáda - Chynorany

ZŠ VEĽKÉ UHERCE OBSADILA CELKOVO 4.MIESTO
( žiakov pripravovali Mgr.Koctúr a Mgr.Kočíová)

Jakub Trojan
3. m. na majstrovstvách SLOVENSKA v stolnom tenise telesne postihnutých

( žiaka pripravoval p.Gubka )

Samuel Súlovský
         3. m. v okresnom kole súťaže "Slávik Slovenska" - I.kategória

( žiaka pripravovala Mgr.Jánošíková )

Slávka Špániková
    2. m. v okresnom kole súťaže "Slávik Slovenska" - II.kategória

( žiačku pripravovala Mgr.Ďurčová )

Dominika Belisová
1. m. v okresnom kole dejepisnej súťaže "TRINÁSTA KOMNATA"

( žiačku pripravovala Mgr.Kukučková )

Ivan Beliansky
         3. m. v okresnom kole dejepisnej súťaže "TRINÁSTA KOMNATA"

( žiaka pripravovala Mgr.Kukučková )

Jakub Trojan
Po úspechu - 1.miesto v rámci SR bola jeho lit.práca zaslaná
do medzinárodného kola, kde získal cenu
"MEDZINÁRODNÉHO OLYMPIJSKEHO VÝBORU". Jakub Trojan

( žiaka pripravovala Mgr.Karáčová )

Radka Kubicová
         3. m. v okresnom kole biologickej olympiády v kat.E - botanika
    2. m. v krajskom kole postupuje do celoštátneho kola

( žiačku pripravovala Mgr.Debreová )

Zlatica Tóthová
         3. m. v okresnom kole biologickej olympiády v kat.E - geológia
         3. m. v krajskom kole biologickej olympiády v kat.E - geológia Zlatka Tóthová

( žiačky pripravovala RNDr.Balážková )

Radka Kubicová
1. m. v okresnom kole fyzikálnej olympiády v kat.F8 Radka Kubicová

( žiačku pripravovala Ing.Vičanová )

Barbora Súlovská
1. m. v okresnom kole pytagoriády v kat.P8 Barbora Súlovská

( žiačku pripravovala Mgr.Staňová )

Patrik Duchovič
    2. m. v okresnom kole pytagoriády v kat.P3

( žiaka pripravovala Mgr.Jánošíková )

Petra Šebestová
1. m. v okresnom kole matematickej olympiády Z5
Silvia Rajnohová
1. m. v okresnom kole matematickej olympiády Z5 Silvia Rajnohová

( žiačky pripravovala Mgr.Staňová )

Ján Poláčik
    2. m. v okresnom kole matematickej olympiády Z9

( žiaka pripravovala Mgr.Prídalová )

Dominika Belisová
         3. m. v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku

( žiačku pripravovala Mgr.Duchovičová )

 
Jakub Trojan
 
tenisti 1. m. v celonárodnej literárnej súťaži MOV "Šport a literatúra 2005"

( žiaka pripravovala Mgr.Karáčová )

Ján Poláčik
         3. m. v okresnom kole geografickej olympiády v kategórii E

( žiaka pripravovala Mgr.Prídalová )


Lucia Laurincová
 
Lucia Laurincová 1. m. v okresnom kole súťaže ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO

( žiačku pripravovala Mgr.Pechová )

Lucia Laurincová
         3. m. v okresnom kole súťaže ŠALIANSKY MAŤKO

( žiačku pripravovala Mgr.Pechová )

Družstvo žiakov:

Martin Gubka
Jakub Trojan
Dalibor Kršiak
Matúš Staňo
Juraj Baláž

1. m. v majstrovstvách okresu v stolnom tenise družstiev
tenisti 1. m. v regióne
1. m. v kraji
postup na majstrovstvá SR

( žiakov pripravoval p.Gubka )

Družstvo žiačok:

Michaela Gubová
Zuzana Chalupová
Adriana Eliášová
1. m. v majstrovstvách okresu v stolnom tenise družstiev
tenistky     2. m. v regióne

( žiačky pripravoval p.Gubka )

Družstvo žiakov
1. m. v okrese vo futbale - "Malé majstrovstvá sveta"

( žiakov pripravoval Mgr.Koctúr )

Jaroslav Masaryk
1. m. v okrese Cezpoľný beh v kategórii mladší žiaci (súťaž jednotlivcov)

( žiaka pripravovala Mgr.Kočíová )

Lenka Masaryková
1. m. v okrese Cezpoľný beh v kategórii mladšie žiačky (súťaž jednotlivcov)
         3. m. v okrese Cezpoľný beh v kategórii mladšie žiačky (súťaž družstiev)

( žiačku pripravovala Mgr.Kočíová )

Dorota Gendiarová
         3. m. v okrese Cezpoľný beh v kategórii mladšie žiačky (súťaž družstiev)

( žiačku pripravovala Mgr.Kočíová )

Ján Poláčik
         3. m. v okrese Cezpoľný beh v kategórii starší žiaci (súťaž jednotlivcov)

( žiaka pripravoval Mgr.Koctúr )

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V SÚŤAŽIACH V ŠKOLSKOM ROKU 2004/2005


Jaroslav Masaryk
    2. m. v okrese Cezpoľný beh
1. m. v hode kriketkou v okresnej olympiáde ĽA
1. m. v hode kriketkou v Memoriáli R. Jašíka

Lenka Masaryková
1. m. v okrese Cezpoľný beh
1. m. v skoku do diaľky v Memoriáli R. Jašíka
         3. m. v hode kriketkou v Memoriáli R. Jašíka

Marián Beliansky
         3. m. v okrese Cezpoľný beh
    2. m. v skoku do výšky v okresnej olympiáde ĽA

Martin Seidl
1. m. vo vrhu guľou v okresnej olympiáde ĽA
1. m. vo vrhu guľou v Memoriáli R. Jašíka
    2. m. v skoku vysokom v Memoriáli R. Jašíka

Barbora Súlovská
1. m. v okrese Európa v škole - literárna časť
1. m. v okresnom kole Pytagoriády P7
úspešný riešiteľ medzinárodnej korešp. súťaže Matematický klokan

Nikoletta Pöpperlová
1. m. v okrese Európa v škole - literárna časť

Ivan Beliansky
    2. m. v okresnom kole Geografickej olympiády
úspešný riešiteľ krajského kola Geografickej olympiády
úspešný riešiteľ medzinárodnej korešp. súťaže Matematický klokan

Dominika Belisová
         3. m. v olympiáde v anglickom jazyku
úspešný riešiteľ medzinárodnej korešp. súťaže Matematický klokan
1. m. v okresnom kole dejepisnej súťaže Trinásta komnata

Petra Kaločayová
         3. m. v okresnom kole dejepisnej súťaže Trinásta komnata
    2. m. v skoku do diaľky v Memoriáli R. Jašíka
         3. m. v behu na 60 m v Memoriáli R. Jašíka
Majster kraja v korešpondenčnej súťaži FYZ IQ

Ľuboš Staňo
1. m. v okresnom kole Chemickej olympiády
    2. m. v okresnom kole Fyzikálnej olympiády
1. m. v okresnom kole BIO E - geológia
úspešný riešiteľ krajského kola Chemickej olympiády
úspešný riešiteľ krajského kola Fyzikálnej olympiády

Zuzana Krištienová
    2. m. v okresnom kole Chemickej olympiády
úspešný riešiteľ krajského kola Chemickej olympiády
úspešný riešiteľ medzinárodnej korešp. súťaže Matematický klokan

Radka Kubicová
1. m. v okresnom kole BIO E - botanika
    2. m. v okresnom kole Matematickej olympiády Z7
úspešný riešiteľ krajského kola BIO E - botanika
úspešný riešiteľ medzinárodnej korešp. súťaže Matematický klokan
Majster kraja v korešpondenčnej súťaži FYZ IQ

Ján Poláčik
         3. m. v okresnom kole Matematickej olympiády Z8
úspešný riešiteľ medzinárodnej korešp. súťaže Matematický klokan

Peter Vrábel
strieborné pásmo v celoslovenskej súťaži Kukučínova literárna Revúca

Martin Miksa
úspešný riešiteľ medzinárodnej korešp. súťaže Matematický klokan
         3. m. v behu v okresnej olym. ĽA
    2. m. v skoku do diaľky v okresnej olym. ĽA
1. m. v skoku do diaľky v Memoriáli R. Jašíka
1. m. v behu na 60 m v Memoriáli R. Jašíka

Martin Gubka
úspešný riešiteľ medzinárodnej korešp. súťaže Matematický klokan

Patrik Beliansky
úspešný riešiteľ medzinárodnej korešp. súťaže Matematický klokan

Juraj Kavor
úspešný riešiteľ medzinárodnej korešp. súťaže Matematický klokan

Jozef Žiak
úspešný riešiteľ medzinárodnej korešp. súťaže Matematický klokan

Blažej Petrík
úspešný riešiteľ medzinárodnej korešp. súťaže Matematický klokan

Dorota Gendiarová
úspešný riešiteľ medzinárodnej korešp. súťaže Matematický klokan

Michal Vlčko
    2. m. v behu na 1000 m v Memoriáli R. Jašíka

Lukáš Kováčik
    2. m. v behu na 60 m v Memoriáli R. Jašíka
    2. m. v skoku do diaľky v Memoriáli R. Jašíka

Tomáš Vlčko
    2. m. v hode kriketkou v Memoriáli J. Chochulu

Jana Trusková
1. m. v skoku vysokom v Memoriáli J. Chochulu

Eva Masaryková
1. m. v hode kriketkou v Memoriáli J. Chochulu
         3. m. v skoku do diaľky v Memoriáli J. Chochulu

Družstvo dievčat
1. m. v okrese v stolnom tenise
    2. m. v regióne v stolnom tenise

Družstvo chlapcov
    2. m. v okrese v stolnom tenise

Družstvo ml. žiakov
    2. m. v okrese Cezpoľný beh
         3. m. v okrese Minifutbal
    2. m. v štafete 3x1 v Memoriáli R. Jašíka

Družstvo ml. žiačok
    2. m. v okrese Cezpoľný beh
         3. m. v štafete 3x1 v Memoriáli R. Jašíka

Družstvo st. žiakov
    2. m. v okrese Liga majstrov
športovci
         3. m. v okresnej olympiáde ĽA
    2. m. v štafete 4x60 v v okresnej olympiáde ĽA
    2. m. v štafete 4x60 v Memoriáli R. Jašík

Družstvo st. žiačok
1. m. v štafete 4x60 v Memoriáli R. Jašíka

Družstvo ZŠ Veľké Uherce
    2. m. v Memoriáli R. Jašíka

ÚSPECHY ŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKOV V SÚŤAŽIACH


Otília Kopálová
1. m. v kraji v stolnom tenise školských pracovníkov
3. m. na celoslovenskej olympiáde škol. pracovníkov v stolnom tenise


späť