Jakub Trojan - 1.miesto v celonárodnej lit.súťaži MOV "Šport a literatúra 2005"


diplom Jakub Trojan - víťaz


späť