Jašíkov memoriál
Dorota Gendiarová
Ján Poláčik
Lenka Masaryková a Dorota Gendiarová
Dorota Gendiarová
2.m. skok vysoký
Ján Poláčik
3.m. beh na 1000m
Lenka Masaryková
a Dorota Gendiarová
1.m. a 3.m skok do diaľky
Lenka Masaryková
Martin Zrnek
mladší žiaci
Lenka Masaryková
1.m. beh na 60m
Martin Zrnek
1.m. skok vysoký
mladší žiaci
2.m. 4 x 60m
Petra Kaločayová
Roman Pinďura
starší žiaci
Petra Kaločayová
1.m beh na 60m
Roman Pinďura
2.m. skok do diaľky
starší žiaci
3.m 4 x 60m
staršie žiačky
staršie žiačky
2.m 4 x 60m