Atletické preteky Jána Chochulu
Aj najmladší žiaci majú svoje veľké preteky a dokazujú športovými výkonmi, že na hodinách telesnej výchovy získavajú potrebné zručnosti a návyky. Snažia sa tak vyrovnať svojim veľkým športovým vzorom. Škola sa umiestnila na peknom 5.mieste, o ktoré sa pričinili hlavne títo jednotlivci:
Milan Pauko
Angelika Maxová
Veronika Tomová
Martina Chochulová
Petra Priadková
Magda Víglašská
Michaela Víglašská
Peter Petrík
Monika Staňová
skok do diaľky
beh na 50m
beh na 200m
hod kriketkou
beh na 50m
skok do výšky
beh na 400m
beh na 400m
skok do výšky

1.miesto
1.miesto
1.miesto
1.miesto
2.miesto
3.miesto
3.miesto
3.miesto
3.miesto

Súčasťou týchto pretekov je aj výtvarná súťaž so športovou tématikou. Tu bola úspešná Simona Foltánová, ktorá obsadila 3.miesto.
Žiakov a žiačky pripravili: Mgr.L.Pechová, Mgr.M.Jánošíková, Mgr.H.Poštrková, Mgr.A.Beňová.


Atletické preteky Jána Chochulu Atletické preteky Jána Chochulu Atletické preteky Jána Chochulu Atletické preteky Jána Chochulu
Atletické preteky Jána Chochulu Atletické preteky Jána Chochulu Atletické preteky Jána Chochulu Atletické preteky Jána Chochulu
Atletické preteky Jána Chochulu Atletické preteky Jána Chochulu Atletické preteky Jána Chochulu Atletické preteky Jána Chochulu
Atletické preteky Jána Chochulu Atletické preteky Jána Chochulu Atletické preteky Jána Chochulu Atletické preteky Jána Chochulu

späť