Rodičovský reprezentačný ples
Fašiangové obdobie bolo v tomto roku veľmi dlhé. O to väčšia bola možnosť podľa dávnej tradície zabaviť a veseliť sa. Vhodnou formou a príjemným prostredím na zábavu sú plesy. Náš ples vstúpil už do svojho 12.ročníka a pripísal si aj svoje naj - najpočetnejší v histórii. Podľa záberov z neho vidieť spokojnosť na tvárach tých, ktorí ho navštívili a prišli zabudnúť pri tanci na každodenné starosti.


Rodičovský reprezentačný ples Rodičovský reprezentačný ples Rodičovský reprezentačný ples Rodičovský reprezentačný ples
Rodičovský reprezentačný ples Rodičovský reprezentačný ples

späť