Červené stužky
V tomto školskom roku sa naša škola po prvýkrát zapojila do kampane Červené stužky – kampane zameranej na boj proti AIDS. Zúčastnili sme sa súťaže o najlepšiu pohľadnicu, fotografickej súťaže i  súťaže o najtvorivejšiu aktivitu. A naša snaha sa vyplatila. V súťaži o najtvorivejšiu aktivitu sme sa stali jednou z víťazných škôl. Výroba stužiek, plagátov a letákov vyvrcholila dňa 1. decembra 2009, v Svetový deň boja proti AIDS, kedy si všetci žiaci školy pripomenuli tento deň pripnutím červenej stužky.
Ďakujem všetkým, ktorých neoceniteľná pomoc prispela k úspechu našej školy.
Mgr. Marta Kukučková


Červené stužky Červené stužky Červené stužky

späť