Dopravné ihrisko
Dnešná situácia na cestách si vyžaduje, aby už od 1.ročníka žiaci ovládali aspoň základné pravidlá cestnej premávky. Naša škola umožnila žiakom nahliadnuť do sveta dopravy v júni hneď dvakrát. 1.júna 2009 prišli pracovníci z Handlovej s prenosným dopravným ihriskom, ktoré nainštalovali na našom ihrisku. Reálne dopravné situácie ukázali, či žiaci ovládajú prechádzanie podľa signalizačného zariadenia, či poznajú dopravné značky a ako ovládajú jazdu na bicykli či kolobežke. Dňa 8.júna 2009 dopravnú výchovu pripravili pre žiakov našej školy pracovníci autoškoly SAŠA v Partizánskom. Aj tu žiaci získavali ďalšie vedomosti a skúsenosti pri správaní sa na cestách.


Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko
Dopravné ihrisko

späť