PEDAGOGICKÝ ZBOR - ŠK.ROK 2011/2012

učitežský zbor

Horný rad zžava:
 
 
 
 
 
 
Ing. Nadežda Vičanová (zástupkyňa)
Mgr. Vlasta Božiková
Mgr.Vladimír Páleník (kňaz)
Mgr. Hana Poštrková
PaedDr. Erika Knajbelová
Mgr. Darina Ďurčová
Mgr. Stanislav Horváth
stredný rad zžava :
Mgr. Jaroslav Koctúr (riaditež)
Mgr. Andrea Kapsová
Mgr. Miroslava Duchovičová
Mgr. Zdenka Chňapeková
Mgr. Angela Beňová
Mgr. Valéria Prídalová
Mgr. Marta Kukučková
Mgr. Mirka Jánošíková
dolný rad zžava :
Mgr. Anna Hamadová
Mgr. Daniela Javůrková
Mgr. Lenka Pechová
Mgr. Erika Staňová
RNDr. Daniela Balážková

OSTATNÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY

samostatný referent pre PAM:
samostatný referent pre účtovníctvo
školník:
vedúca jedálne:
kuchárky:
 
upratovačky:
 
Renáta Blaniarová
 
Martina Kováčová
 
Július Bartolen
Eva Nechalová
Mária Bencelová,Eva Letavayová, Gabriela Vlčková,
 
Emília Šútorová, Alena Tomová,
Ingrida Čmiková, Alica Staňová
 

spä