TRIEDY v školskom roku   2011/2012

1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
        Mgr. Lenka Pechová
        Mgr. Zdenka Chňapeková
        Mgr. Hanka Poštrková
        Mgr. Mirka Jánošíková
        Mgr. Angela Beňová
4.A
5.A
6.A
7.A
8.A
8.B
9.A
        Mgr. Andrea Kapsová
        Mgr. Erika Staňová
        Mgr. Miroslava Duchovičová
        Mgr. Vlasta Božiková
        Mgr. Valéria Prídalová
        PaedDr. Erika Knajbelová
        RNDr. Daniela Balážková

späť