KTO SME, KDE SME

Základná škola Veľké Uherce leží v obci Veľké Uherce, okres Partizánske, na južnom cípe Hornonitrianskej kotliny, obklopená pohorím Tríbeč.

fotografia školy
Počítadlo prístupov:
Aktualizovane dňa: 10.5.2012


Viac informácií o obci pozri www.velkeuherce.sk .

KOHO VZDELÁVAME

Základnú školu navštevujú žiaci z Veľkých Uheriec, Pažite a Kolačna.

V školskom roku 2010/2011 sa v 12 triedach učí 240 žiakov. Na prvom stupni 98 žiakov a na druhom stupni 142 žiakov.

Okrem bežných tried žiaci využívajú telocvičňu a špeciálne učebne - na výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, chémiu a fyziku, dielne a počítačové učebne.

Žiaci sa môžu stravovať v školskej jedálni a navštevovať školský klub detí.

ZVONENIA

 1. hodina 7.45 - 8.30
 2. hodina 8.40 - 9.25
 3. hodina 9.45 - 10.30
 4. hodina 10.40 - 11.25
 5. hodina 11.35 - 12.20
 6. hodina 12.30 - 13.15
 7. hodina 13.45 - 14.30

malá prestávka 10 minút
veľká prestávka 20 minút po 2. hodine