KRÚŽKY v šk. r. 2011/2012

Cvičenia zo SJ a LIT pre 9.roč.
Mgr. V.Božiková
štvrtok
12.35 - 14.05
Cvičenie pri hudbe 3.-9.roč.
Mgr. L.Pechová
utorok, štvrtok
13.40 - 14.40
Experimentátorsky krúžok
Mgr. S.Horváth
utorok
14.00 - 16.00
Krúžok ANJ 2.roč.
Mgr. Miroslava Jánošíková
pondelok
12.45 - 13.30
Matematicko-logický krúžok 5.-9.roč.
Mgr. Erika Staňová
pondelok
13.30 - 16.30
Matematický krúžok s podporou IKT 9.roč.
RNDr. Daniela Balážková
streda
13.30 - 15.00
Počítačový krúžok 1.-2.roč.
RNDr. Zdenka Chňapeková
pondelok
streda
13.45 - 14.45
13.30 - 14.30
Pohybová príprava 1.-2.roč.
Mgr. Lenka Pechová
utorok
piatok
12.40 - 13.40
12.40 - 13.40
Pohybová príprava 3.-4.roč.
Mgr. Andrea Kapsová
streda
13.30 - 15.00
Prírodovedno-turistický krúžok 5.-9.roč.
RNDr. Daniela Balážková
sobota
podľa dĺžky trasy 6-8h
Rozhlasový krúžok 5.-9.roč.
Mgr. Marta Kukučková
streda
Spevácky krúžok 1.-4.roč.
Mgr. Darina Ďurčová
štvrtok
12.30 - 13.15
Spevácky krúžok 5.-9.roč.
Mgr. Darina Ďurčová
pondelok
streda
13.30 - 15.00
13.30 - 15.00
Stolný tenis
Gustáv Gubka
utorok
piatok
15.30 - 17.30
16.00 - 18.00
Šikovné ruky 1.-4.roč.
Mgr. Angela Beňová
streda
13.30 - 15.00
Tvorivé dielne 5.-9.roč.
Mgr. Erika Staňová
streda
13.00 - 15.00
Výtvarný krúžok 1.-4.roč.
Mgr. Hana Poštrková
streda
12.40 - 14.10
Zemepisný krúžok
Mgr. Valéria Prídalová
piatok
13.30 - 15.00

späť