Slávnostné otvorenie školského roka 2012/2013 - 3.9.2012
Slávnostné otvorenie školského roka 2012/2013 bude dňa 3.9.2012 o 8.00 v kultúrnom dome vo Veľkých Uherciach.