Ĺ kola v prĂ­rode
V nedeľu 20.9.2009 sa žiaci 2.,3. a 4.ročníka stretli pri škole, aby spoločne odišli do ŠvP Kľačno. Zraz bol o 14.30 h. Počet žiakov bol spolu 40. Pre žiakov bol pripraven bohatý program. Absolvovali výlety do Rajeckej Lesnej, Rajeckých Teplíc a Čičmian. Navštívili skanzen pri Martine a Monty ranč, kde si žiaci mohli vyskúšať jazdu na koníkoch. Žiaci ukončili pobyt karnevalom. Každé dieťa bolo odmenené darčekmi a sladkosťami vďaka sponzorstvu mnohých rodičov. Akcia bola ideálnym priestorom na utužovanie detských kolektívov, vzťahov medzi učiteľom a žiakom aj medzi žiakmi samotnými.


Ĺ kola v prĂ­rode Ĺ kola v prĂ­rode Ĺ kola v prĂ­rode Ĺ kola v prĂ­rode
Ĺ kola v prĂ­rode

späť